Nhận Thức Về Côn Trùng & Động Vật Gây Hại

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Price: FREE You are not yet enrolled in this course.


Mục Tiêu Khóa Học

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp cho bạn mức độ hiểu biết cơ bản về cách côn trùng và một số động vật có thể trở thành loài gây hại không mong muốn và gây nguy hại cho an toàn thực phẩm. Chương trình bao gồm cách xác định các dấu hiệu của sự xâm nhập của loài gây hại, cách ngăn chặn sự xâm nhập của chúng và những việc cần làm khi bạn gặp vấn đề với chúng.