Nhận Thức Về Côn Trùng & Động Vật Gây Hại

Mục Tiêu Khóa Học Mục tiêu của khóa học này là cung cấp cho bạn mức độ hiểu biết cơ bản về cách côn trùng và một số động vật có thể trở thành loài gây hại không mong muốn và gây nguy hại cho an toàn thực phẩm. Chương trình bao gồm cách xác …

Nhận Thức Về Côn Trùng & Động Vật Gây Hại Read More »